Vizyonumuz :

2. Milenyuma giren kentlerimizde hala bir çok sorun yaşanmaktadır. Eskiyen kent dokuları, afet riski taşıyan yapılar, kaotik hale gelen trafik, sosyal dokudaki bozulmalar, yatırımların verimsiz hale gelmesi, uzayan iş süreçleri, teknik ve hukuki aksaklıklar gibi bir çok sorun hala çözüm beklemektedir. Bu süreçte ekip olarak bilimsel yöntemleri ve en yeni teknolojik imkanları kullanarak bu problemlerin üstesinden gelecek yeni çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Klasik İmar Planı araçları ile bu sorunların çözülebileceğini anladığımız bu süreçte “Akıllı Şehircilik” olarak adlandırdığımız planlama + tasarım + hukuk + finans + katılım + organizasyona dayanan kapsamlı bir işlevi geliştiriyoruz. Son yıllarda sonuçlandırdığımız Zorlu Center, Antalya Sur Yapı Projesi gibi yatırımların arkasında da bu çalışmalar yer alıyor.

Hikayemiz

1996 yılında ülkemizde farklı projeler geliştirmek amacıyla kurulan İlke Planlama, günümüze kadar Türkiye’nin yaklaşık %15’ini planlayacak kadar deneyim sahibi olmuştur. Çevre Düzeni Planlarından, Nazım İmar Planlarına, Koruma Amaçlı İmar Planlarından Kentsel Yenileme Projelerine, Kentsel Dönüşüm Planlarından detaylı Kentsel Tasarım Projelerine kadar bir çok kapsam ve ölçekte elde edilen bu deneyimler kentsel planlama ve projelendirme sahasındaki aksaklıkların neler olduğunu anlamamıza neden olmuştur. Günümüzde bu deneyimden yola çıkarak sonuç odaklı süreç tasarımı ve organizasyon ile zor projelerin altından kalkmak mümkün olmaktadır.

Ekibimiz

İlke Planlama yöntem olarak merkez ofisinde yer alan şehir plancısı kadrosu ve lokal ofislerde çalışanların yanında her projede kendi sahasında deneyimli mimarlar, jeoloji mühendisleri, peyzaj mimarları, kentsel tasarımcılar, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratör mimarlar, finans uzmanları, spk değerleme firmaları, best use ekipleri, gayrimenkul uzmanları, yatırımcılar ve müteahhitlerden oluşan kapsamlı bir network ile birlikte üretim yapmaktadır.

Özcan BİÇER

Kurucu & CEO

Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı, YTÜ


 

Melih Yılmaz

Şehir ve Bölge Plancısı,  YTÜ


Gamze Yaşar

Şehir ve Bölge Plancısı, MSÜ


Büşra Çakır

Şehir ve Bölge Plancısı, YTÜ